Millega tegeleb korporatsioon? Vastuseks on, et kõigega millest meie liikmed ise osa võtavad ja oma kaasvendadega jagavad. Toimuvad iganädalased ühised sporditreeningud: suviti jalgpall ning talviti nii korvpall kui ka võrkpall. Viimased kaks aastat on tegutsenud ka poolkoor, kus kõik liikmed saavad ühiselt ja õpetaja kaasabil kooslaulmisest rõõmu tunda. Lisaks võtame aktiivselt osa ka erinevatest Tartus korraldatavatest mälumängudest, spordiüritustest ja muudest ühiskonnaelusündmustest.

Pidulikemaid koosviibimisi peame õllelauas ja kaks korda aastas korraldame korporatsioonile olulistele tähtpäevadele pühendatuid vennastuspidusid.

Meie igapäevatoimetustele lisaks teeme muidki üritusi: perekonna- ja rebasõhtuid, omavahelisi spordivõistlusi ja külaskäike teistesse üliõpilasühingutesse, mis pole vist veel kunagi vastukülaskäiguta lõppenud.

Traditsiooniks on saanud väljasõidud Lätti ja Soome meie sõprusorganisatsioonide juurde.