img homeKorp! Fraternitas Tartuensis on asutatud Eesti Vabariigi õitsenguaja alguses sügavas rahvuslikus meelsuses, millest tuleneb ka lipukiri “Pidevas töös, tõe valguses, elurõõmsalt tulevikku!“.

Lipukirjas pole otseselt mainitud küll isamaad, kuid see oli arvestades tolleaegset vaimu niigi ühele eesti korporatsioonile loomulik. Nii on läbi aegade olnud korporatsiooni Fraternitas Tartuensis sihiks kodumaa ja rahvuse heaks pidev töötamine tões ja elurõõmus. Kui Eesti Vabariigi asutamisel väljendas isamaalisust eesti korporantide in corpore osalemine Vabadussõjas ning astumine Kaitseliitu, siis tänapäeval esineb rahvuslikkus teisel kujul.

Meie vennaskonnas on isamaalisuse aluseks vanamehe ja magistrite tundides saadavad korporatiivsed, seltskondlikud, sportlikud ning akadeemilised teadmised, vaimu ergutavad referaadi- ja vaidlusõhtud ning aktiivne osalemine akadeemilises elus, mis panevad aluse eesti haritlaskonna kujunemisele ja arenemisele. Korporatsioonist Fraternitas Tartuensis kasvavad välja Eesti pojad, kes annavad vastavalt meie lipukirjale oma parima panuse kodumaa kasuks.