Akadeemilisele üliõpilasorganisatsioonide tavandi kohaselt jagatakse korp! Fraternitas Tartuensise liikmed rangeima üldistuse järgi kaheks: noorliikmeteks– rebasteks ja lihtliikmeteks; ning värvikandjateks – kaasvõitlejateksks, buršvilistlasteks, vilistlasteks ja auvilistlasteks. Noorliikmete tunnuseks on must tekkel. Rebase teklile on kinnitatud vääntäht ehk sirkel, lihtliikmel vääntäht puudub. Värvikandjatel on õigus kanda korporatsiooni rohelis-valge-violetset värviteklit ja värvipaela.

Staatusele vastavalt koonduvad liikmed kaheks koguks – tegevkonvendiks ja vilistlaskoguks, kelle tegevus ja püüdlused on tihedalt seotud.

Tegevkonvendi moodustavad korp! igapäevatööga seotud üliõpilased või endised üliõpilased. Tegevkonvendi pädevuses on kõigi korporatsiooni tegevust puudutavate küsimuste langetamine. Tegevkonvent tegutseb nii Tartus kui koondisena Tallinnas.

Korporatsiooniga liitunud liikmekandidaati nimetatakse rebaseks (reb!). Kui liituja on juba kolmanda aasta üliõpilane, nimetatakse teda lihtliikmeks (lht!). Noorliikmed võtavad aktiivselt osa korp! tegevusest, Akadeemiliste traditsioonide tutvustamiseks korraldatakse noorleiikmetele tunde ning kursuseid. Oma õpisoovi ja teotahte kinnitamiseks tuleb liikmekandidaatidel õiendada kolm rebaseeksamit..

Tegevliige ehk kaasvõitleja (ksv!) on korp! täieõiguslik liige, kel on õigus täita ametikohustusi, esindada korporatsiooni ning kohustus täita talle pandud ülesandeid. Kaasvõitlejaks olemise ajal kasvab akadeemiline- ehk konvendivanust, mille vanuseaste tõuseb kord kahe semestri jooksul. Pärast kümmet semestrit kaasvõitlejana kannab liige kuldrebase vanuseastet ning talle kehtivad teatud privileegid. Kaasvõitleja staatuse lõpuga peatub ka konvendivanuse kasv.

Üliõpilas- ehk buršvilistlane on tegevliige, kes aktiivselt igapäevatöös ei osale, kuid kes ei ole liitunud vilistlaskoguga.

Tegevkonvendi tegevust juhivad ametnikud, kelleks on:
 • Esimees (ka senior või seenior)
 • Vanamees (ka oldermann, olderman, fuxmajor)
 • Kirjatoimetaja ja abikirjatoimetaja (ka scriba ja subscriba)
 • Majaisa (ka M!D!, maior domus, majordoomus)
 • Majanduse eestseisja (major oeconomicus)
 • Laekur (arcarius)

Õpetus- ja kasvatustöö eest vastutavad:
 • Lauluõpetaja (magister cantandi)
 • Kõneõpetaja (magister referendi)
 • Spordiõpetaja (magister paucandi)

Tüliküsimuste lahendamise eest korp! siseselt hoolitsevad konvendikohtunikud ning E!K!L!-i tasandil liidukohtunikud. Juhatuse tegevust kontrollib revisjonikomisjon.

Vilistlaskogu koondab ülikooli lõpetanud tegevliikmeid, kes on omal soovil astunud vilistlase (vil!) staatusse. Vilistlaskogu toetab igakülgselt tegevkonvendi tegevust ning organiseerib mitmeid üritusi. Juhtorganiks on vilistlaskogu juhatus, mille moodustavad esimees, kirjatoimetaja ja laekur. Eriliste teenete eest korporatsiooni ees võib vilistlasi valida auvilistlasteks (auvil!). Silmapaistva korporantliku ja ühiskondliku tegevuse eest auvil! nimetatud fraterid tartuensised on:
 • veterinaarid Mihkel Keerd, Jaak Kukk, Valfrid Lehtmets, Kallistrat Liik, Arvo Ojasalu, Albert Paabo, Helmut Riispere, Philipp Selli, Evald Sõerd, Hillar Tammemägi, Leino Tammemägi ja Madis Aidnik;
 • füüsikud Elmar Laisk ja Richard Simrod
 • sõjaväelane ja vabadussõja kangelane, kolonelleitnant Jaan Unt
 • kauaaegne Austraalia koondise esimees, farmatseut Boris Lees.