Eesti Korporatsioonide Liit

28.03.1915 töötati välja projekt, mille alusel koondusid ühiste huvide ja väljaspoolsete rünnakute vastu kaitseks korporatsioonid Vironia, Fraternitas Estica, Sakala, Ugala ja Rotalia. Sama aasta sügisel sai selle ühenduse nimeks Eesti Korporatsioonide Leping. Liidu tegevus aitas koordineerida ühist tegevust eestluse ülesehitamisel ning normid ja vormi omavaheliste lahkhelide lahendamiseks. Eesti Korporatsioonide Liidu (E!K!L!) põhikiri kinnitati Tartu Ülikooli juures ametlikult 07.04.1922. 1924. a osales E!K!L! Kaitseliidu Tartu Maleva asutamisel ning sama aasta riigipöördekatse ajal mehitati Tartus relvastatud valveüksus koos korp! Fraternitas Liviensise ja korp! Reveliaga. Alates 1930. a ühendab liit ka korporatsioonide vilistlaskondi. 1940. a akadeemiliste organisatsioonide tegevus keelustati ning paljud liikmed emigreerusid. E!K!L! oli oluline vahendaja väliseestlaste tegemistes Rootsis, Austraalias, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas

1988-89 taastati Eestis akadeemilisi organisatsioone ja loodi uusi, 1989. a kevadel algas ka E!K!L!-i tegevuse taastamine Eestis ning 30.04.1990 kinnitati uus põhikiri, millele kirjutasid alla . Taasloodud liidu tegevus oli kantud Eesti taasiseseisvumise püüdest, hiljem on põhirõhk taandunud omavahelise- ning laiema üliõpilaskonna ja ülikoolide suhtluse edendamisel. E!K!L!, nagu kõik akadeemilised organisatsioonid, on rõhutatult apoliitiline.

E!K!L!-i presideerivad (eesistuvad) liikmeskorporatsioonid üheaastaste ametiaegade kaupa. E!K!L!-i juhtorganiteks on suurkogu – milles osalevad kõikide korporatsioonide eestseisused; seenioride konvent (S!C!) argiste küsimuste lahendamiseks ning liidukohus (L!K!), mis arutab korrarikkumisi ja karistab süüdlasi.

liikmeid.korraldavad meelelahutusüritusi, kõneõhtuid ja sportlikke võistlusi nii akadeemiliselt organiseerunud isikutele kui laiemale avalikkusele. Tuntumad korraldatavad üritused on volbrirongkäik 30. aprillil Tartus, vabadusvõitluse päeva tähistamine Tallinnas 22. sept. ning Balti Rahvaste kommerss.  Viimane on Eesti, Läti, Poola ja Saksamaa korporatsioonide ühisüritus, mida Eestis korraldatakse iga nelja aasta tagant).

Liikmeskorporatsioonid vanuselises järjekorras ning ja liitumisaastad:

E!K!L!-i kuulusid ka korporatsioonid Wäinla ja Fraternitas Ucuensis. Nende tegevus taasiseseisvunud Eestis ei jätkunud.