Igapäevasele läbikäimisele lisaks võtame aktiivselt osa ka erinevatest mälumängudest, spordiüritustest ja ühiskonnaelusündmustest.

Lisaks toimuvad klassikalised koosviibimised õllelauas ja kaks korda aastas peame korporatsioonile olulistele tähtpäevadele pühendatuid vennastuspidusid.

Lisaks korraldame sageli muidki üritusi, perekonna- ja rebasõhtuid, omavahelisi spordivõistlusi ja külaskäike teistesse üliõpilasühingutesse, mis pole vist veel kunagi vastukülaskäiguta lõppenud.

Traditsiooniks on saanud väljasõidud Lätti ja Soomemeie sõprusorganisatsioonide juurde.